Nemocnice Blansko

Bazén rehabilitace, Blansko

Předmětem dodávky byla vzduchotechnická zařízení pro větrání prostoru rehabilitace nemocnice Blansko. Vzduchotechnické jednotky větrají a odvlhčují prostory bazénu a vodoléčby, samostatným zařízením je větráno zázemí s tělocvičnou. Součástí vzduchotechnických zařízení je i odvětrání technického zázemí bazénu.

Vzhledem k požadavku na odvlhčování jsou VZT jednotky vybaveny vysoce účinným rekuperačním výměníkem a především kompresorovým okruhem tepelného čerpadla. Jednotka je tak schopna snižovat vlhkost vzduchu ve větraném prostoru bazénu i při nevyhovujících venkovních podmínkách.

Dvě jednotky s integrovaným okruhem TČ jsou dimenzovány na 3800 m³/h a 3850 m³/h.

Líbí se vám tato reference a máte zájem o podobný projekt?