Profesjonalne szkolenia autoryzacyjne

V poniedziałek 23.I.2023 odbyło się kolejne szkolenie autoryzacyjne dla naszych partnerów biznesowych.

Szkolenie tradycyjnie odbyło się w Kralupach nad Vltavou w Sport Hotelu. Szczegółowo przeanalizowano takie tematy jak : montaż urządzeń VentiAir, uruchomienie, bezpieczeństwo, pomiary kontrolne czy eksploatacja i konserwacja oraz ustawienie systemów kontrolnych - automatyki