SZKOLENIA TECHNICZNE VentiAir

VentiAir, dla naszych partnerów biznesowych

Szkolenie techniczne,  odbyło się 26.6. 2023 na Słowacji w siedzibie GreMI KLIMA w Bratysławie. Szkolenie poprowadził  dyrektor handlowy, inż. Filip Hainall.

Program:

- Prezentacja portfolio firmy

- Szkolenie z regulacji pomiarowej dla jednostek kompaktowych i montażowych (UCS i El-piast)

- Omówienie referencji i praktyczne przykłady rozwiązań zastosowanych w centralach VentiAir