VENTIAIR ponownie na XlV sympozjum. GREEN WAY 2023

Jak co roku, nasza firma bierze udział w sympozjum Green Way, które tym razem odbyło się w hotelu AVANTI w Brnie.

Naszą firmę Ventiair reprezentował dyrektor handlowy inż. Filip Hainall. Zapoznał
uczestników z aktualnym rozwojem naszej firmy oraz z naszymi najnowszymi projektami.

Tematem przewodnim była centrala szkolna VENTIAIR T-TYPE. W hotelowym foyer została pokazana centrala. Każdy miał możliwość zapozanania się z urządzeniem „na żywo“. Z tej opcji chętnie korzystali uczetnicy sympozjum.

Organizator: Towarzystwo Technologii Środowiska, z.s.