Prezentace VentiAir na TZB Info

Portál TZB-info je významný oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a další související obory, které se technickými zařízení budov zabývají.

Každodenně přináší aktuální informace o těchto technických oblastech, a i my jsme se nyní rozhodli aktivně se účastnit tohoto dění. Pokud budete tento portál sledovat, budete se s námi potkávat nejen v katalogu firem a výrobků, ale také v přehledu trhu Rekuperačních jednotek. Naše bannery jsou také k vidění v rubrikách Průmyslová vzduchotechnika, Větrání a klimatizace, Větrání s rekuperací. VentiAir tak budete potkávat stále častěji!