Využití UV-C lamp

Použitím baktericidních ultrafialových UV-C zářičů je přiváděný vzduch do větraných místností mnohem čistší a bezpečnější a napomáhá ke snížení tzv. syndromu nemocných budov.

Celkově zlepšuje zdraví (prevence) a pohodu lidí pobývajících ve větraných místnostech a to bez škodlivého ozonu. Výrobce uvádí:

  • 90-99,9% mikrobiální inaktivace
  • dostatečně vysoká dávka záření pro přísné provozní podmínky
  • výdrž zářivky cca 18 tis. hodin provozu

Tato zdravější alternativa chemické desinfekce, která díky použitím ultrafialových lamp nevede ke vzniku chemicky odolného biofilmu, je vhodná pro použití ve všech obytných prostorách. Pracuje na principu dělení UV záření do několika rozsahu vlnových délek, přičemž zde se využívá vlnová délka 254 nanometrů se zachováním konstantního výkonu po celou dobu životnosti. Ve správné koncentraci napadá DNA a RNA viru, čímž jej zahubí nebo inaktivuje a vydesinfikuje vzduch.

UV-C lampy můžou být napájeny samostatně i z rozvaděče, dle požadavku zákazníka. Instalace je u sestavných jednotek přímo v zařízení, pro kompaktní jednotky jako samostatný prvek.