GZ Media - Hala lisování gramofonových desek

Loděnice

Lisovna gramofonových desek, která slaví 70 let od vylisování první desky v Loděnici, prochází velkou modernizací ve třech etapách. Prostorové větrání lisovny je zajištěno třemi VZT jednotkami VentiAir, které jsou nainstalovány na ocelových konstrukcích v proluce mezi hlavní výrobní budovou a polygrafickou halou.

Jednotky řady W-TYPE jsou osazeny rotačními rekuperátory, výkonnými motory včetně frekvenčních měničů, výparníky s osmi a deseti okruhy, tlumiči hluku a jsou ponechány volné komory pro případné doplnění teplovodních ohřívačů vzduchu.

V požadavcích projektu bylo nutné zachovat nízké hodnoty hluku do okolí, a proto jsou jednotky navrženy na nízkou průřezovou rychlost.

Sestavné větrací jednotky zajistí přívod celkového množství větracího vzduchu v součtu 81.500 m3/h.

Líbí se vám tato reference a máte zájem o podobný projekt?