Mateřské školky

Nová Role a Zborovská Kuřim

V současné době dochází k mnoha rekonstrukcím základních a mateřských škol a to i díky dotačním programům evropské unie. Součástí projektu je zateplení vnějšího obalu budovy a případně výměna oken za těsná s lepšími izolačními vlastnostmi. Bohužel tím dochází k zamezení přirozené cirkulace čerstvého vzduchu původními netěsnostmi a rekonstrukce musí tak být doplněna i o instalaci systémů nuceného větrání.

V případě MŠ Nová Role a Kuřim byly v projektu zvoleny malé lokální jednotky pro větrání každé místnosti zvlášť. Tento systém má výhodu v minimalizaci potrubních rozvodů a úspoře provozních nákladů.

Pro větrání jednotlivých učeben MŠ Nová Role byly dodány malé podstropní jednotky P-TYPE K 400 s průtokem 350 m³/h.

Pro větrání učeben MŠ Kuřim byly dodány jednotky P-TYPE K 600 a P-TYPE K 900 v celkovém počtu 8 kusů o průtocích 500 a 800 m³/h.

Líbí se vám tato reference a máte zájem o podobný projekt?