VentiAir srebrnym partnerem sympozjum Greenway 2020

Nasza firma skorzystała z możliwości współpracy przy przygotowaniu jednego z najważniejszych wydarzeń roku.

Niestety w tym roku ze względu na sytuację z rozprzestrzenianiem się COVID19 nie było możliwości zorganizowania wydarzenia w tradycyjnej formie i nie było możliwości spotkania się z naszymi partnerami osobiście. Wydarzenie zorganizowane zostało w formie on-line.

Głównym tematem tegorocznego sympozjum była głównie kwestia wentylacji i klimatyzacji w związku z rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej przez koronawirusa COVID19. Dyrektor handlowy naszej firmy inż. Filip Hainall przedstawił prezentację „Wpływ pandemii na projektowanie urządzeń HVAC”, w której podsumował podstawowe zasady projektowania zespołów montażowych tak, aby system wentylacji w jak największym stopniu eliminował ryzyko rozprzestrzeniania się chorób.

Jako drugi wkład przygotowano prezentację na temat najczęstszych błędów w projektowaniu central wentylacyjnych oraz jak ich uniknąć, podczas której przedstawiono oprogramowanie do projektowania VentiAir i jego możliwości, aby uniknąć błędów przy projektowaniu systemów wentylacji

Zainteresowani, zwłaszcza projektanci, mają możliwość uzyskania dostępu do tego programu i zaprojektowania niektórych typów jednostek z szerokiego portfolio firmy.