VentiAir byl stříbrným partnerem sympozia Greenway 2020

VentiAir byl stříbrným partnerem sympozia Greenway 2020

Naše společnost využila možnosti spolupracovat na přípravě jedné z nejdůležitějších akcí roku.

Bohužel se ale letos díky aktuální situaci s šířením nemoci COVID19 nepodařilo akci uspořádat prezenčně, a tak nebyla příležitost se s našimi partnery setkat osobně. Naproti tomu i tak byla účast na on-line formě hojná – okolo 450 sledujících.

Ústředním tématem letošního sympózia byla především problematika větrání a úpravy vzduchu v souvislosti s šířením nemoci způsobeného koronavirem COVID19. Obchodní ředitel naší společnosti Ing. Filip Hainall vystoupil s prezentací na téma Dopady pandemie na návrh vzduchotechnických jednotek, ve které shrnul základní principy navrhování sestavných jednotek tak, aby vzduchotechnika maximálně eliminovala rizika šíření nemoci.

Jako druhý vstup byla připravena prezentace na téma Nejčastější chyby při navrhování vzduchotechnických jednotek, při které byl představen návrhový software VentiAir a jeho možnosti.

Zájemci především z řad projektantů mají možnost získat přístup do tohoto programu a sami si
některé typy jednotek z širokého portfolia firmy navrhnout.